fbpx

משלוחים חינם למאווררי תיקרה

תקנון מבצע: 5/10/15% הנחה

 תאריך: 10/06/2024

 • קנה מאוורר תקרה אחד (מהדגמים המשתתפים במבצע) קבל 5% הנחה
 • קנה שני מאווררי תקרה (מהדגמים המשתתפים במבצע) קבל 10% הנחה
 • קנה שלושה מאוורר תקרה ומעלה (מהדגמים המשתתפים במבצע) קבל 15% הנחה

 

אלקטרו סטאר  ב.גורלי בע”מ (להלן: “החברה“) , יבואנית מאווררי סטאר, מפרסמת מבצע ברחבי הארץ ללקוחות פרטיים בתנאים שיפורטו בתקנון זה.

כללי:
תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את תנאי המבצע, כהגדרתו להלן, שיחול בחנות המאווררים סטאר, ברחוב שלבים 4 בתל אביב, ובאתר האינטרנט של סטאר (להלן ״החברה״).
השתתפות במבצע תחשב להסכמה בלתי חוזרת ובלתי מסויגת להוראות תקנון זה.

תנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר משיקולי נוחות בלבד. ההשתתפות במבצע בהתאם להוראות תנאי תקנון זה מיועדת ומופנית לגברים ולנשים כאחד. מקום בו ננקט לשון רבים משתמע גם יחיד ולהיפך.
המבצע יהיה בתוקף כפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.
תקנון זה יוצג באתר האינטרנט של החברה במשך תקופת המבצע, בכתובת אתר  www.star.co.il  
להלן: ״אתר החברה״.

שם המבצע: מבצע 5/10/15% הנחה
(להלן: ״המבצע״)

1.     תקופת המבצע ומלאי:

 • תקופת המבצע הינה החל מיום 11/06/2024 עד ליום 22/06/2024 (כולל), או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מבניהם.

 • הדגמים המשתתפים במבצע, מינימום 100 יחידות במלאי:

דגם

מידה

צבע

מאוורר תקרה סטאר 5

״36 / ״44

״36: לבן ״44: ניקל כרום

מאוורר תקרה סטאר 7

״36 / ״44 / ״52

לבן / שחור / כנפי עץ

מאוורר תקרה סטאר 8

״44

לבן / שחור

מאוורר תקרה סטאר 9

״36 / ״44 / ״52

לבן / שחור / כנפי עץ

מאוורר תקרה סטאר X

״48 / ״57

״48: לבן / שחור / עץ כהה

״57: אגוז / עץ אלון / שקוף / שקוף מעושן

מאוורר תקרה אלכס

״36 / ״44

לבן / שחור / כנפי עץ

WET מאוורר תקרה סטאר

״52 / ״56

לבן / שחור / כנפי עץ

מאוורר תקרה סטאר פרופלור

״52

שקוף + אטום: לבן / שחור / וונגה / גרפיט / אפור

כל מגוון הכנפיים

מאוורר תקרה סטאר 4 PRO

 

לבן / שחור / כנפי עץ

עם / בלי שלט

OUTDOOR מאוורר תקרה סטאר

״52

שחור / לבן / חום / גרפיט

מאוורר תקרה סטאר בלקוני

״36

לבן / שחור

מאוורר תקרה סטאר BIG

״72 / ״84 / ״96

״72: שחור

״84 / ״96: לבן / שחור

מאוורר תקרה ארטמיס

״58

לבן מט / שחור מט / עץ חופים / עץ

מאוורר תקרה הנטר אוריגינל

״52

לבן

מאוורר תקרה אינדוסטרי

״42 / ״52

ניקל כרום

מאוורר תקרה הנטר אינדוסטרי

״52

גרפיט

מאוורר תקרה הנטר קררה

״52

גרפיט / לבן

מאוורר תקרה בול

״42 / ״52

לבן / מגולוון

מאוורר תקרה הנטר אבלון

״62

לבן / ניקל כרום

מאוורר תקרה הנטר סלינס

״52

חום

מאוורר תקרה הנטר אלשמי

״54

ניקל/כרום

מאוורר תקרה הנטר סבוי

״52

עץ

מאוורר תקרה ארוטרון

״43 / ״50

״43: שחור ״50: לבן / שחור

מאוורר תקרה הנטר מרסייד

״44

ניקל/כרום

מאוורר תקרה אקסטראורדינר

״18

חום/טיטנים/ ניקל/כרום

מאוורר תקרה איבו

״48

לבן / שחור

 

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את תוקף המבצע ו/או להגדיל את מלאי המאווררים המוקצה למבצע זה והכול ע”פ שיקול דעתה הבלעדי.

 • החברה רשאית להפסיק את המבצע ללא כל הודעה מוקדמת וע”פ שיקול דעתה הבלעדי והיא רשאית לתקן ו/או לעדכן תקנון זה בכל עת.

 • השתתפות במבצע ומימוש ההטבות או מי מהן כפופים להוראות תקנון זה. רכישת מאוורר חדש על ידי לקוח בתקופת המבצע תהווה קבלה, אישור והסכמה של הוראות תקנון זה.

 • כותרות סעיפי תנאי מבצע ותקנון זה ניתנו לשם נוחות ההתמצאות בלבד ולא יינתן להם משקל לצרכי פרשנותו.

המבצע מיועד ללקוחות פרטיים בלבד (ובכלל זה לא כולל לקוחות חברות ולקוחות עסקיים).

 1. פרטי המבצע:

  • המבצע מיועד ללקוחות פרטיים בלבד שיזמינו מאווררי סטאר על פי הטבלה המצורפת באולם התצוגה של סטאר או באתר האינטרנט של החברה וזאת בתקופת המבצע לעיל ויבצעו את מלוא התשלומים וההתחייבות על פיו (“לקוח”). לקוח פרטי שירכוש מאוורר סטאר על פי הטבלה המצורפת יקבל הנחה של 5% על רכישת מאוורר אחד, הנחה של 10% על הסכום הכולל ברכישת שני מאווררים והנחה של 15% על הסכום הכולל ברכישת שלושה מאווררים ומעלה.

  • מחיר התקנה לכל מאוורר תקרה לא כלול במבצע ומופיע באתר החברה.

  • הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.

  • התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות במבצע, והלקוח רשאי שלא להתקשר בו ולוותר על תנאי המבצע או על ההטבות.

  • לא יינתן כל זיכוי ו/או הנחה ו/או הטבה אחרת בגין אי-מימוש ההטבות המוצעות במסגרת מבצע זה או חלקן והן אינן ניתנות להמרה, הסבה ו/או העברה. מובהר כי ההטבות הינן אישיות הן ללקוח עצמו והן למאורר החדש שרכש, ואינן ניתנות להסבה ו/או להעברה לצד שלישי כלשהו ו/או למאורר אחר,

  • אין כפל מבצעים.

  • קוד מבצע מס’ – 80

  • ט.ל.ח

 

0
  0
  העגלה שלך
  רוקן עגלהחזרה לחנות
   Calculate Shipping
    סוג חדר
    סוג חדר
    עוד...
    מידה
    מידה
    צבע
    צבע
    טווח מחירים
    טווח מחירים - slider
    03000