• משלוחים חינם למאווררי תיקרה, לייעוץ חייגו 2230*

תאריך: 26/02/2024

תקנון מבצע:
 קנה מאוורר תקרה (מהדגמים המשתתפים במבצע), וקבל מאוורר מדגם סייקלון ״8 במתנה!
אלקטרוסטאר ב.גורלי בע”מ (להלן: “החברה“), יבואנית מאווררי סטאר, מפרסמת מבצע ברחבי הארץ ללקוחות פרטיים בתנאים שיפורטו בתקנון זה.

כללי:
תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את תנאי המבצע, כהגדרתו להלן, שיחול בחנות המאווררים סטאר, ברחוב שלבים 4 בתל אביב, ובאתר האינטרנט של סטאר (להלן ״החברה״).
בתקנון זה המונח ״מתנה״ – משמעו דגם: סייקלון ״8.
השתתפות במבצע תחשב להסכמה בלתי חוזרת ובלתי מסויגת להוראות תקנון זה.
תנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר משיקולי נוחות בלבד. ההשתתפות במבצע בהתאם להוראות תנאי תקנון זה מיועדת ומופנית לגברים ולנשים כאחד. מקום בו ננקט לשון רבים משתמע גם יחיד ולהיפך.
המבצע יהיה בתוקף כפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.
תקנון זה יוצג באתר האינטרנט של החברה במשך תקופת המבצע, בכתובת אתר  www.star.co.il
להלן: ״אתר החברה״.

שם המבצע: קנה מאוורר תקרה (מהדגמים המשתתפים במבצע), וקבל מאוורר מדגם סייקלון ״8 במתנה!
(להלן: ״המבצע״)

1. תקופת המבצע ומלאי:

 • תקופת המבצע הינה החל מיום 21/03/2024 עד ליום 30/03/2024 (כולל), או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מבניהם.
 • הדגמים המשתתפים במבצע, מינימום 1000 יחידות במלאי: דגמי סטאר 7 (44”, ,52” לבן, שחור, אפור, כנפי עץ) / סטאר 9  במלאי (״36, ״44, ״52, לבן, שחור, כנפי עץ) / סטאר בלקוני במלאי (לבן, שחור) / סטאר איקס/X ״57 אגוז / סטאר 4 “44 PRO (לבן, שחור) / סטאר 4 ״44 PRO עם שלט (לבן, שחור).
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את תוקף המבצע ו/או להגדיל את מלאי המאווררים המוקצה למבצע זה והכול ע”פ שיקול דעתה הבלעדי.
 • החברה רשאית להפסיק את המבצע ללא כל הודעה מוקדמת וע”פ שיקול דעתה הבלעדי והיא רשאית לתקן ו/או לעדכן תקנון זה בכל עת.
 • השתתפות במבצע ומימוש ההטבות או מי מהן כפופים להוראות תקנון זה. רכישת מאוורר חדש על ידי לקוח בתקופת המבצע תהווה קבלה, אישור והסכמה של הוראות תקנון זה.
 • כותרות סעיפי תנאי מבצע ותקנון זה ניתנו לשם נוחות ההתמצאות בלבד ולא יינתן להם משקל לצרכי פרשנותו.המבצע מיועד ללקוחות פרטיים בלבד (ובכלל זה לא כולל לקוחות חברות ולקוחות עסקיים).

  2. פרטי המבצע:
  המבצע מיועד ללקוחות פרטיים בלבד שיזמינו מאווררי סטאר על פי הטבלה המצורפת באולם התצוגה של סטאר או באתר האינטרנט של החברה וזאת בתקופת המבצע לעיל ויבצעו את מלוא התשלומים וההתחייבות על פיו (“לקוח”).
  לקוח פרטי שירכוש מאוורר סטאר על פי הטבלה המצורפת יקבל מתנה מאוורר תקרה מדגם סייקלון ״8, בצבע לבחירתו בשווי של 119 ש״ח. את הצבע הנבחר יציין הלקוח בהערות להזמנה.
  מחיר התקנה לכל מאוורר תקרה לא כלול במבצע ומופיע באתר החברה.
  הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.
  התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות במבצע, והלקוח רשאי שלא להתקשר בו ולוותר על תנאי המבצע או על ההטבות.
  לא יינתן כל זיכוי ו/או הנחה ו/או הטבה אחרת בגין אי-מימוש ההטבות המוצעות במסגרת מבצע זה או חלקן והן אינן ניתנות להמרה, הסבה ו/או העברה. מובהר כי ההטבות הינן אישיות הן ללקוח עצמו והן למאורר החדש שרכש, ואינן ניתנות להסבה ו/או להעברה לצד שלישי כלשהו ו/או למאורר אחר,
  אין כפל מבצעים.
  קוד מבצע מס’ – 80
  ט.ל.ח

  פריטים משתתפים במבצע בלבד:

מבצעמחיר לצרכן כולל מע”מצבעדגם
קבל מאוורר סייקלון ״8 מתנה999 ₪לבןמאוורר תקרה סטאר 7 ״44 עם תאורה ושלט
קבל מאוורר סייקלון ״8 מתנה1099 ₪שחורמאוורר תקרה סטאר 7 ״44 עם תאורה ושלט
קבל מאוורר סייקלון ״8 מתנה999 ₪אפורמאוורר תקרה סטאר 7  ״44 עם תאורה ושלט
קבל מאוורר סייקלון ״8 מתנה1249 ₪לבן עם כנפי עץמאוורר תקרה סטאר 7 ״44 עץ עם תאורה ושלט
קבל מאוורר סייקלון ״8 מתנה1349 ₪שחור עם כנפי עץמאוורר תקרה סטאר 7 ״44 עץ עם תאורה ושלט
קבל מאוורר סייקלון ״8 מתנה1299 ₪לבןמאוורר תקרה סטאר 7 ״52 עם תאורה ושלט
קבל מאוורר סייקלון ״8 מתנה1299 ₪שחורמאוורר תקרה סטאר 7 ״52 עם תאורה ושלט
קבל מאוורר סייקלון ״8 מתנה1549 ₪לבן עם כנפי עץמאוורר תקרה סטאר 7 ״52 עץ עם תאורה ושלט
קבל מאוורר סייקלון ״8 מתנה1549 ₪שחור עם כנפי עץמאוורר תקרה סטאר 7 ״52 עץ עם תאורה ושלט
קבל מאוורר סייקלון ״8 מתנה1299 ₪לבןמאוורר תקרה סטאר 9 ״36 40 וואט תאורה ושלט
קבל מאוורר סייקלון ״8 מתנה1299 ₪שחורמאוורר תקרה סטאר 9 ״36 40 וואט תאורה ושלט
קבל מאוורר סייקלון ״8 מתנה1549 ₪לבן עם כנפי עץמאוורר תקרה סטאר 9 ״36 עץ 40 וואט תאורה ושלט
קבל מאוורר סייקלון ״8 מתנה1549 ₪שחור עם כנפי עץמאוורר תקרה סטאר 9 ״36 עץ 40 וואט תאורה ושלט
קבל מאוורר סייקלון ״8 מתנה1399 ₪לבןמאוורר תקרה סטאר 9 ״44 40 וואט תאורה ושלט
קבל מאוורר סייקלון ״8 מתנה1399 ₪שחורמאוורר תקרה סטאר 9 ״44 40 וואט תאורה ושלט
קבל מאוורר סייקלון ״8 ן מתנה1649 ₪לבן עם כנפי עץמאוורר תקרה סטאר 9 ״44 עץ 40 וואט תאורה ושלט
קבל מאוורר סייקלון ״8 מתנה1649 ₪שחור עם כנפי עץמאוורר תקרה סטאר 9 ״44 עץ 40 וואט תאורה ושלט
קבל מאווררסייקלון ״8 מתנה1599 ₪לבןמאוורר תקרה סטאר 9 ״52
40 וואט תאורה ושלט
קבל מאוורר סייקלון ״8 מתנה1599 ₪שחורמאוורר תקרה סטאר 9 ״52
40 וואט תאורה ושלט
קבל מאוורר סייקלון ״8 מתנה1849 ₪לבן עם כנפי עץמאוורר תקרה סטאר 9 ״52 עץ 40 וואט תאורה ושלט
קבל מאוורר סייקלון ״8 מתנה1849 ₪שחור עם כנפי עץמאוורר תקרה סטאר 9 ״52 עץ 40 וואט תאורה ושלט
קבל מאוורר סייקלון ״8 מתנה999 ₪לבןמאוורר תקרה סטאר בלקוני ”36 עם תאורה ושלט
קבל מאוורר סייקלון ״8 מתנה999 ₪שחורמאוורר תקרה סטאר בלקוני ”36 עם תאורה ושלט
קבל מאוורר סייקלון ״8 מתנה1990 ₪אגוזמאוורר תקרה סטאר X ״57 40w תאורה ושלט
close-cart-popup
סל קניות:
close-cart-popup

אין מוצרים בסל הקניות.

מרכז יעוץ ומכירה:
close-cart-popup

מלאו פרטים וניצור איתכם קשר כדי לעזור בבחירת המאוורר האידיאלי

תוצאות :
close-cart-popup

מלאו פרטים וניצור איתכם קשר כדי לעזור בבחירת המאוורר האידיאלי

שלום,תודה שפניתם למחלקת המכירות של מאווררי סטאר🌀נשמח לעמוד לשירותכם בהקדם האפשרי 🫶🏻בינתיים, תוכלו להציץ באתר שלנו - שם תמצאו מגוון דגמים, פרטים ומחירים WWW.STAR.CO.IL 💫שעות הפעילות שלנו הן בימים א-ה בין השעות 09:00-17:00וביום ו בין השעות 09:00-13:00 רחוב שלבים 4, תל אביב 16:12