fbpx

משלוחים חינם למאווררי תיקרה

תקנון מבצע ימי מכירות ראש השנה

  1. אלקטרו סטאר ב.גורלי בע”מ (להלן: “החברה”) , יבואנית מאווררי סטאר, מפרסמת מבצע ברחבי הארץ ללקוחות פרטיים בתנאים שיפורטו בתקנון זה . 2. תקופת המבצע ומלאי: 2.1. תקופת המבצע הינה החל מיום 20/09/2022 עד ליום 30/09/2022 (כולל), או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מבניהם. 2.2. מינימום 500 יחידות (מדגמים שונים) במלאי, לפחות 100 לכל דגם. 2.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את תוקף המבצע ו/או להגדיל את מלאי המאווררים המוקצה למבצע זה והכול ע”פ שיקול דעתה הבלעדי. 2.4. החברה רשאית להפסיק את המבצע ללא כל הודעה מוקדמת וע”פ שיקול דעתה הבלעדי והיא רשאית לתקן ו/או לעדכן תקנון זה בכל עת. 2.5. השתתפות במבצע ומימוש ההטבות או מי מהן כפופים להוראות תקנון זה. רכישת מאורר חדש על ידי לקוח בתקופת המבצע תהווה קבלה, אישור והסכמה של הוראות תקנון זה. 2.6. כותרות סעיפי תנאי מבצע ותקנון זה ניתנו לשם נוחות ההתמצאות בלבד ולא יינתן להם משקל לצרכי פרשנותו. 2.7. המבצע מיועד ללקוחות פרטיים בלבד (ובכלל זה לא כולל לקוחות חברות ולקוחות עסקיים) 3. פרטי המבצע 3.1. המבצע מיועד ללקוחות פרטיים בלבד שיזמינו מאווררי סטאר על פי הטבלה המצורפת באולם התצוגה של סטאר או באתר האינטרנט של החברה וזאת בתקופת המבצע לעיל ויבצעו את מלוא התשלומים וההתחייבות על פיו (“לקוח”). 3.2. תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והכוונה הינה לנשים וגברים כאחד. 3.3. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב. 3.4. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות במבצע, והלקוח רשאי שלא להתקשר בו ולוותר על תנאי המבצע או על ההטבות. 3.5. לא יינתן כל זיכוי ו/או הנחה ו/או הטבה אחרת בגין אי-מימוש ההטבות המוצעות במסגרת מבצע זה או חלקן והן אינן ניתנות להמרה, הסבה ו/או העברה. מובהר כי ההטבות הינן אישיות הן ללקוח עצמו והן למאורר החדש שרכש, ואינן ניתנות להסבה ו/או להעברה לצד שלישי כלשהו ו/או למאורר אחר, 3.6. אין כפל מבצעים. 3.7. קוד מבצע מס’ – 30 3.8. ט.ל.ח
פריט מחיר מחירון מחיר מבצע
סטאר 7 ”44 – ללא מע”מ  ₪999  ₪849
סטאר 7 ”36 – ללא מע”מ  ₪899  ₪764
סטאר 7 ”44 + כנפי עץ- ללא מע”מ  ₪1,249  ₪1,061
סטאר 7 ”36 + כנפי עץ- ללא מע”מ  ₪1,149  ₪976
סטאר X גוונים חלקים  ₪1,990  ₪1,699
סטאר X גווני עץ  ₪2,200  ₪1,900
מ.סטאר 3   לבן  ₪399  ₪299
מ. סטאר 3 לבן  + שלט  ₪499  ₪399
מ.סטאר 3   שחור  ₪399  ₪341
מ. סטאר 3 שחור  + שלט  ₪499  ₪426
קולר פלוס כולל שלט  ₪1,200  ₪799
חזק ושקט ”12  ₪299  ₪254
חזק ושקט ”18  ₪399  ₪339
חזק ושקט ”20  ₪499  ₪424
מאוורר מגדל טורבו המקורי  ₪449  ₪381
מאוורר מגדל טורבו עם שלט  ₪549  ₪466
מאוורר מגדל XL 3D  ₪599  ₪509
  התקנה סטנדרטית מוזלת בעלות של 149 ₪ עבור המאווררים הבאים: סטאר 7 סטאר X סטאר WET סטאר אלכס
0
  0
  העגלה שלך
  רוקן עגלהחזרה לחנות
   Calculate Shipping
    סוג חדר
    סוג חדר
    עוד...
    מידה
    מידה
    צבע
    צבע
    טווח מחירים
    טווח מחירים - slider
    03000