fbpx

משלוחים חינם למאווררי תיקרה

תקנון מבצע: התקנה ב1 ש״ח סטאר 7
תקנון מבצע סטאר 7– התקנה סטנדרטית ב-1 ש”ח אלקטרוסטאר ב.גורלי בע”מ (להלן: “החברה“), יבואנית מאווררי סטאר, מפרסמת מבצע ברחבי הארץ ללקוחות פרטיים בתנאים שיפורטו בתקנון זה. תקופת המבצע ומלאי: תקופת המבצע הינה החל מיום 02/07/2023 עד ליום 09/07/2023 (כולל), או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מבניהם. מינימום 1000 יחידות מדגמי סטאר 7 במלאי (36″, 44″, 52″ לבן, שחור, כנפי עץ) החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את תוקף המבצע ו/או להגדיל את מלאי המאווררים המוקצה למבצע זה והכול ע”פ שיקול דעתה הבלעדי. החברה רשאית להפסיק את המבצע ללא כל הודעה מוקדמת וע”פ שיקול דעתה הבלעדי והיא רשאית לתקן ו/או לעדכן תקנון זה בכל עת. השתתפות במבצע ומימוש ההטבות או מי מהן כפופים להוראות תקנון זה. רכישת מאוורר חדש על ידי לקוח בתקופת המבצע תהווה קבלה, אישור והסכמה של הוראות תקנון זה. כותרות סעיפי תנאי מבצע ותקנון זה ניתנו לשם נוחות ההתמצאות בלבד ולא יינתן להם משקל לצרכי פרשנותו. המבצע מיועד ללקוחות פרטיים בלבד (ובכלל זה לא כולל לקוחות חברות ולקוחות עסקיים) פרטי המבצע המבצע מיועד ללקוחות פרטיים בלבד שיזמינו מאווררי סטאר על פי הטבלה המצורפת באולם התצוגה של סטאר או באתר האינטרנט של החברה או אצל אחד מהמשווקים המורשים של החברה וזאת בתקופת המבצע לעיל ויבצעו את מלוא התשלומים וההתחייבויות. לקוח פרטי שירכוש מאוורר סטאר על פי הטבלה המצורפת אצל אחד מהמשווקים המורשים יצטרך לרכוש התקנה ב-1 ₪ (עבור כל מאורר) באתר האינטרנט של סטאר, להכניס את פרטי הרכישה (היכן רכש, תאריך הרכישה ומספר חשבונית) ויקבל מספר הזמנת התקנה ויתאם את ההתקנה מול מתקין מורשה של החברה (הרשימה באתר החברה) החברה מתחייבת לבצע את ההתקנה עד 45 ימים ממועד רכישת ההתקנה. התקנה ב-1 ₪ תקפה רק להתקנה סטנדרטית של תקרת בטון עד 3 מטר גובה עם נקודת חשמל מוכנה – כל תוספת או חריגה תחויב על ידי המתקין על פי מחירון תוספות שמופיע באתר החברה. המבצע “התקנה ב-1 ₪” תקף להתקנה בערים או בישובים המרוחקים מעיר עד 10 ק”מ בלבד. תוקף השימוש בפועל בהתקנה עד 90 יום מתאריך רכישת ההתקנה. מחיר התקנה לכל מאוורר תקרה שלא מופיע ברשימת הפריטים המשתתפים במבצע יחויב על פי המחירון השוטף של סטאר (מופיע באתר החברה). תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והכוונה הינה לנשים וגברים כאחד. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות במבצע, והלקוח רשאי שלא להתקשר בו ולוותר על תנאי המבצע או על ההטבות. לא יינתן כל זיכוי ו/או הנחה ו/או הטבה אחרת בגין אי-מימוש ההטבות המוצעות במסגרת מבצע זה או חלקן והן אינן ניתנות להמרה, הסבה ו/או העברה. מובהר כי ההטבות הינן אישיות הן ללקוח עצמו והן למאורר החדש שרכש, ואינן ניתנות להסבה ו/או להעברה לצד שלישי כלשהו ו/או למאורר אחר, אין כפל מבצעים. קוד מבצע מס’ -37 ט.ל.ח פריטים משתתפים במבצע בלבד מבצע מחיר לצרכן כולל מע”מ צבע דגם התקנה סטנדרטית ב-1 ₪ 899 ₪ לבן מאוורר סטאר 7 36″ התקנה סטנדרטית ב-1 ₪ 899 ₪ שחור מאוורר סטאר 7 36″ התקנה סטנדרטית ב-1 ₪ 1149 ₪ לבן עם כנפי עץ מאוורר סטאר 7 36″ התקנה סטנדרטית ב-1 ₪ 1149 ₪ שחור עם כנפי עץ מאוורר סטאר 7 36″ התקנה סטנדרטית ב-1 ₪ 999 ₪ לבן מאוורר תקרה סטאר 7 44″ התקנה סטנדרטית ב-1 ₪ 999 ₪ אפור מאוורר תקרה סטאר 7 44″ התקנה סטנדרטית ב-1 ₪ 1099 ₪ שחור מאוורר תקרה סטאר 7 44″ התקנה סטנדרטית ב-1 ₪ 1249 ₪ לבן עם כנפי עץ מאוורר תקרה סטאר 7 44″ התקנה סטנדרטית ב-1 ₪ 1349 ₪ שחור עם כנפי עץ מאוורר תקרה סטאר 7 44″ התקנה סטנדרטית ב-1 ₪ 1299 ₪ לבן מאוורר תקרה סטאר 7 52″ התקנה סטנדרטית ב-1 ₪ 1299 ₪ שחור מאוורר תקרה סטאר 7 52″ התקנה סטנדרטית ב-1 ₪ 1549 ₪ לבן עם כנפי עץ מאוורר תקרה סטאר 7 52″ התקנה סטנדרטית ב-1 ₪ 1549 ₪ שחור עם כנפי עץ מאוורר תקרה סטאר 7 52″
0
  0
  העגלה שלך
  רוקן עגלהחזרה לחנות
   Calculate Shipping
    סוג חדר
    סוג חדר
    עוד...
    מידה
    מידה
    צבע
    צבע
    טווח מחירים
    טווח מחירים - slider
    03000