משלוח חינם ברכישה מעל 499 ש"ח

תקנון ימי מכירות סטאר

 1. אלקטרו סטאר ב.גורלי בע”מ (להלן: “החברה“) , יבואנית מאווררי סטאר, מודיעה על מבצע ימי מכירות בתנאים שיפורטו בתקנון זה ללקוחות פרטיים בלבד.
 2. תקופת המבצע ומלאי:
  • תקופת המבצע הינה החל מיום 22/11/2021 עד ליום 29/11/21 (כולל), או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מבניהם.
  • מינימום 100 יחידות (מדגמים שונים) במלאי, לפחות 10 לכל דגם.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את תוקף המבצע ו/או להגדיל את מלאי המאווררים המוקצה למבצע זה והכול ע”פ שיקול דעתה הבלעדי.
  • החברה רשאית להפסיק את המבצע ללא כל הודעה מוקדמת וע”פ שיקול דעתה הבלעדי והיא רשאית לתקן ו/או לעדכן תקנון זה בכל עת.
  • השתתפות במבצע ומימוש ההטבות או מי מהן כפופים להוראות תקנון זה. רכישת מאורר חדש על ידי לקוח בתקופת המבצע תהווה קבלה, אישור והסכמה של הוראות תקנון זה.
  • כותרות סעיפי תנאי מבצע ותקנון זה ניתנו לשם נוחות ההתמצאות בלבד ולא יינתן להם משקל לצרכי פרשנותו.
  • המבצע מיועד ללקוחות פרטיים בלבד (ובכלל זה לא כולל לקוחות חברות ולקוחות עסקיים)
 3. פרטי המבצע
  • המבצע מיועד ללקוחות פרטיים בלבד שיזמינו מאורר באתר החברה או ירכשו בחנות ברחוב שלבים 4 וזאת בתקופת המבצע לעיל ויבצעו את מלוא התשלומים וההתחייבות על פיו (“לקוח”).
  • מאווררים במחיר הנחה
   • בתקופת המבצע יוכל לקוח לרכוש את הדגמים להלן במחיר הנחה כמפורט להלן:

דגם

 מחיר מחירון כולל מע”מ

 הטבה 1

 הטבה 2

 הטבה 3

סטאר 7 – כל הצבעים והמידות

899-1449

התקנה ומשלוח חינם

10 תשלומים

מאורר 6″ במתנה הקניה מעל 1000 ש”ח

 סטאר X  -בכל הצבעים והגדלים

1990

התקנה ומשלוח חינם

10 תשלומים

מאורר 6″ במתנה הקניה מעל 1000 ש”ח

סטאר 5 בכל הצבעים בכל הגדלים

700-1000

התקנה ומשלוח חינם

10 תשלומים

מאורר 6″ במתנה הקניה מעל 1000 ש”ח

בכל הצבעים  WET

2200

התקנה ומשלוח חינם

10 תשלומים

מאורר 6″ במתנה הקניה מעל 1000 ש”ח

Outdoor 52 לבן וחום

999

התקנה ומשלוח חינם

10 תשלומים

מאורר 6″ במתנה הקניה מעל 1000 ש”ח

 • המחירים לעיל אינם כוללים עלות אבזור נוסף.
 • המחירים מתייחסים להתקנה סטנדרטית
 • נקודת חשמל קיימת, תיקרה עד 3 מטר, תקרת בטון בלבד
 • פירוק מאוורר קיים תהיה בעלות
 • בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תקנון זה ובין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בטלוויזיה, בעיתונים ובכל אמצעי אחר – תגברנה הוראות תקנון זה.
 • תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והכוונה הינה לנשים וגברים כאחד.
 • הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.
 • התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות במבצע, והלקוח רשאי שלא להתקשר בו ולוותר על תנאי המבצע או על ההטבות.
 • לא יינתן כל זיכוי ו/או הנחה ו/או הטבה אחרת בגין אי-מימוש ההטבות המוצעות במסגרת מבצע זה או חלקן והן אינן ניתנות להמרה, הסבה ו/או העברה. מובהר כי ההטבות הינן אישיות הן ללקוח עצמו והן למאורר החדש שרכש, ואינן ניתנות להסבה ו/או להעברה לצד שלישי כלשהו ו/או למאורר אחר,
 • אין כפל מבצעים.
 • קוד מבצע מס’ -1
 • הסכומים אינם כוללים אבזור נוסף.
 • ט.ל.ח
 • המבצע אינו תקף למכירות מהדיוטי פרי.